Mukaan Säröön?

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry julkaisee kahdesti vuodessa ilmestyvää kirjallisuuspainotteista kulttuurilehti Säröä. Visuaalisesti ja sisällöllisesti huolellisesti viimeistelty lehti esittelee sekä tuoreita kirjoittajalupauksia että konkarikirjailijoita. Esseet ja artikkelit luotaavat kulttuuri-, tiede- ja yhteiskunnallisen elämän ilmiöitä. Kiitetyissä kirjailijoiden ja kuvataiteilijoiden syvähaastatteluissa pureudutaan taiteenteon ytimeen. Vuonna 2013 kulttuuriministeri myönsi Särölle kulttuurilehtien laatupalkinnon.

Jäseneksi?

Jos olet kiinnostunut kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:n jäsenyydestä, lähetä hakemus tästä. Jäsenenä saat alennusta Särön tilausmaksusta sekä kutsuja kirjallisuustapahtumiin. Jäsenillä on myös oikeus hakea Oder-residenssiin.

Harjoittelijaksi, talkoolaiseksi tai töihin?

Särössä työskennellään edelleen pienehköillä korvauksilla tai talkoopohjaisesti. Yhdistyksessä on säännöllisesti kysyntää editoreille ja oikolukijoille, tietotekniikan ja järjestötyön osaajille, roudareille ja rakentajille, kääntäjille ja kirjoittajille, haastattelijoille ja mainosmyyjille. Jos kutsumuksesi kehottaa sinua soluttautumaan missiostaan innostuneeseen kulttuuriporukkaan, ota yhteyttä: kerro, kuka olet ja mitä voisit tehdä!

Kustantaja, haluatko kirjasi arvosteltavaksi?

Lähetä kirjan esittely toimituksen sähköpostiin – ja jos mahdollista, niin lähetä teos osittain tai kokonaan pdf:nä. Jos haluat lähettää kirjan fyysisenä versiona, ole mielellään ensin toimitukseen yhteydessä.

Haluatko tarjota kaunokirjallista tai journalistista aineistoa Särölle? Lue alla olevat ohjeet!

Tulevien numeroiden teemat ilmoitetaan Lehdet-sivulla. Otamme silti vastaan myös teemoihin liittymätöntä aineistoa.

Lähetä aineisto ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen . Jos aineisto on välttämätöntä lähettää postitse, lähetä se osoitteeseen Särö, Helsinginkatu 17 L 4, 00500 Helsinki.

Lähetä aineisto yhdessä liitetiedostossa, mieluiten doc- tai docx-muodossa (runot lisäksi pdf-muodossa). Nimeä tiedosto omalla nimelläsi, esim: MaijaMehiläinen.doc tai MaijaMehiläisenrunot.doc. Toivottu kirjasinkoko on 12, ja riviväli 1,5. Merkitse yhteystietosi myös tekstitiedostoon. Lisää tekstiin sivunumerot. Minkä tahansa tilaamatta lähetetyn aineiston ehdoton maksimilaajuus on 20 sivua (kirjasinkoolla 12, rivivälillä 1,5) tai 50 000 merkkiä. Ylipitkät tekstit saattavat kokonaan jäädä lukematta.

Mainitse viestissä yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Esittele itsesi ja tarjoamasi aineisto lyhyesti (esim. ikä, koulutus ja kirjoittajatausta; mahdolliset julkaisut ja palkinnot).

Älä lähetä originaaleja tai ainoita versioita mistään aineistostasi, ellei tähän ole perusteltua syytä ja ellei asiasta ole etukäteen sovittu. Aineistoa ei palauteta lähettäjälle, ellei palauttamisesta ole etukäteen sovittu.

Särö ei julkaise muissa medioissa julkaistua aineistoa, ellei kyse ole pienistä näyteluontoisista lainauksista – ja tämä koskee myös verkossa julkaistuja tekstejä. Jos olet tarjoamassa tai aiot tarjota samaa aineistoa muille medioille, kerro tästä Särölle. Ilmoita meille mahdollisimman pian myös, jos saat aineistollesi julkaisupäätöksen muualta. Särö sitoutuu julkaisemaan ainoastaan tilattua aineistoa, ja tällöinkin vain siinä tapauksessa, että kirjoituksen sisältö, aiheen käsittelytapa ja kieliasu vastaavat Särön yleistä tasoa.

Toimitus kuittaa aineiston vastaanotetuksi parin viikon sisällä. Jos kuittausta ei tule, otathan uudestaan yhteyttä. Lehden ilmestymistahdista johtuen julkaisupäätöksen antamisessa voi kestää pitkään, joten ole kärsivällinen.

Painettu lehti ja verkkolehti

Ilmoita viestissäsi, tarjoatko aineistoa ensisijaisesti Särön paperi- vai verkkolehteen. Särö ilmestyy painettuna lehtenä kaksi kertaa vuodessa: toinen lehti on 80-sivuinen yksöisnumero ja toinen noin 160-sivuinen tuplanumero. Printtilehdessä julkaisemme aineistoa, joka kestää aikaa, kun taas verkkolehden julkaisutahti on tiiviimpi. Painotamme verkossa ajankohtaisempaa ja yhteiskunnallisempaa sisältöä.

Sekä paperilla että verkossa arvostamme monitasoista ajattelua ja teräviä, epätavallisia näkökulmia. Teksti ja kuvat nähdään Särössä tasaveroisina, keskenään keskustelevina ja toisiaan täydentävinä elementteinä.

Kun tarjoat esseitä tai artikkeleita

Julkaisupäätöstä ei voida tehdä pelkän juttuidean perusteella. Ideoista voidaan kuitenkin keskustella. Tarjoa meille valmis, mahdollisimman huolellisesti viimeistelty teksti.

Kiinnitä tekstin viimeistelyssä huomiota seuraaviin asioihin: Pääseekö aiheeseen perehtymätön lukija tekstin ajatukseen alusta asti kiinni? Oletko avannut tekstissä mainitut käsitteet ja henkilöt yleistajuisesti? Onko tekstin rakenne joka suhteessa johdonmukainen? Oletko tarkistanut tekstin sujuvuuden sekä lauserakenteiden että oikeinkirjoituksen tasolla? Muista, että tiivistäminen tekee hyvää tekstille kuin tekstille.

Kun teksti on mielestäsi valmis, anna sen levätä päivän tai pari, ja lue se sitten vielä kertaalleen läpi ennen kuin lähetät sen Särölle.

Lähes kaikkia Särössä julkaistavia tekstejä editoidaan ja viimeistellään yhdessä kirjoittajan kanssa. Kun tarjoat aineistoa julkaistavaksi, valmistaudu ottamaan vastaan korjausehdotuksia. Tekstin editoinnin tarkoituksena ei ole kiusata kirjoittajaa, vaan kirkastaa tekstin sanomaa ja helpottaa sen lukemista. Voit ehdottaa tekstille otsikkoa, ingressiä, kuvatekstejä ja väliotsikoita, mutta lopullisen päätöksen niistä tekee toimitus.

Kun tarjoat proosaa

Lähtökohtaisesti novellit ja proosakatkelmat julkaistaan sellaisenaan, mutta toimitus voi antaa niihin muutosehdotuksia. Viime kädessä päätös on kirjoittajan. Mitä huolellisemmin viimeisteltyä proosaa tarjoat, sitä suuremmat ovat julkaisumahdollisuudet.

Kun tarjoat runoja

Tarjoa runoja kerralla noin 10–20 kappaletta, jotta toimitus saa käsityksen tyylistäsi ja voi valikoida niistä julkaistavaksi sopivan määrän. Lähetä runot sekä doc- että pdf-muodossa. Varmista, että molemmista tiedostoista erottaa selvästi, missä kohtaa runot alkavat ja päättyvät.

Lähtökohtaisesti runot julkaistaan sellaisenaan, mutta toimitus voi antaa niihin muutosehdotuksia. Viime kädessä päätös on kirjoittajan. Mitä huolellisemmin viimeisteltyjä runoja tarjoat, sitä suuremmat ovat julkaisumahdollisuudet.

Kun tarjoat kritiikkejä

Särö julkaisee kirjallisuuskritiikkejä ajankohtaisista tieto- ja kaunokirjoista. Kritiikin ohjepituus on 3500–5000 merkkiä välilyönteineen. Voit tarjota myös minikritiikkejä (noin 1000 merkkiä välilyönteineen).

Hyvän kritiikin ominaisuuksiin kuuluvat tekstin pituudesta riippumatta arvioitavan teoksen kuvailu, tulkinta ja arvottaminen.

Lisää kritiikin alkuun seuraavat tiedot: kirjan ja kirjoittajan nimi, kustantaja, painovuosi, sivumäärä ja kirjan lajityyppi (esim. romaani, runokokoelma, tietokirja).

Tutustu SARV:n laatimiin kritiikin eettisiin ohjeisiin.

Kun tarjoat kuvitusta

Särön visuaalinen aineisto koostuu pääasiassa itsenäisistä teoksista ja toimituksen AD:n omasta kuvituksesta, joten ulkopuolisen taiteilijan kuvituksille on tarvetta vain harvoin.

Kun tarjoat suomennosta

Voit tarjota Särölle suomennostasi kaunokirjallisesta tai journalistisesta tekstistä. Varmista, että suomennoksen julkaisemiseen on olemassa tai saatavilla tarvittavat julkaisuoikeudet.

Esittele tekstin kirjoittaja saatteessa ja perustele, miksi suomennos kannattaa julkaista. Jos mahdollista, lähetä myös alkuperäisteksti, jotta toimitus voi tarvittaessa punnita suomennoksen laatua.