KIRJALLISUUSLEHTI SÄRÖ KUTSUU SATUILEMAAN!

Iltasadulla Särön kautta Oriveden Opistolle

Kirjallisuuslehti Särö etsii kirjoituskilpailulla moderneja iltasatuja, jotka ovat lasten korville rauhoittavaa, turvallista kuunneltavaa ja aikuisten suussa kiinnostavaa luettavaa. Iltasadun aihe on vapaa. Tuomareina toimivat kirjailijat Irja Sinivaara ja Petri Pietiläinen. Kilpailu päättyy 7.11.2008 ja on avoin kaikille ikäryhmille. Voittajat ja muuta parhainta satusatoa julkaistaan Särön numerossa 4/08.

Palkinnot
1. palkinto: 140 euroa + vapaavalintainen, kuusipäiväinen kirjoittajakurssi täysihoidolla Oriveden Opistossa kesällä 2009.
2. palkinto: vapaavalintainen, kuusipäiväinen kirjoittajakurssi täysihoidolla Oriveden Opistossa kesällä 2009.
Muista julkaistuista ja lukutilaisuuksissa esitetyistä saduista maksetaan 70 euron korvaus.

Tärkeitä ohjeita
Tekstit toimitetaan liitetiedostona omalla nimellä, puhelinnumerolla ja osoitteella varustettuina osoitteeseen saro.kilpailu(at)gmail.com.
– Iltasadun aihe on vapaa.
– Sadun pituus on enintään 10 000 (kymmenentuhatta) merkkiä sisältäen välilyönnit.
– Kilpailutekstejä vastaanotetaan ainoastaan sähköpostitse.
– Teksti liitetiedostona rtf- tai doc-muodossa.
– Kilpailuun voi osallistua vain yhdellä tekstillä.
– Nimen tulee näkyä jokaisella sivulla ja sivut tulee numeroida.
– Yhteystietojen tulee ilmetä sekä saatteessa että liitteessä.
– Lapsilla ja aikuisilla ei ole eri sarjoja, mutta osallistujat voivat saatteessa mainita ikänsä.
– Kirjoita viestin otsikoksi: iltasatukilpailu.
– Kilpailuaika päättyy 7.11.2008 klo 23.59.

Kilpailun sadosta satuiltoja Kotkassa ja Porvoossa
Järjestäjä pidättää oikeuden esittää satuja kahdessa lapsille suunnatussa yleisötilaisuudessa (Kotkassa ja Porvoossa) ilman eri korvausta. Teksteistä, joita ei ole julkaistu Särössä, mutta joita esitetään tilaisuuksissa, maksetaan 70 euron korvaus. Jos kilpailuun osallistuja ei halua tekstejään
esitettävän näissä tilaisuuksissa, pyydämme mainitsemaan tästä kilpailutekstin saatteessa. Iltasatutilaisuudet ovat vasta suunnitteilla, ja niiden mahdollisesta järjestämisestä ilmoitetaan kaikille osallistujille sähköpostitse.

Järjestäjä & yhteistyökumppanit
Kilpailun järjestäjä on kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry, ja kilpailun järjestamistä tukevat Oriveden Opisto, Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, Kotkan lastenkulttuurikeskus ja Kotkan kulttuuriasiainkeskus.

Lisätietoja:
sarolehti(at)gmail.com, petri.pietilainen(at)kotka.fi ja Mark Mallon, puh. 041 535 6065.