Klasická díla české literatury mezi literární a orální kulturou

[dropcap]K[/dropcap]lasické dílo v Evropě dlouho znamenalo dílo odkazující na antické umělecké vzory. Evropané, „trpaslíci stojící na ramenou obrů“ starověkého Řecka a Říma, mohli tyto závazné vzory pouze napodobovat, možná rozvíjet, ale určitě ne překračovat. Jedním z prvních, kdo toto omezující pojetí „klasičnosti“ narušil, byl francouzský autor Charles Perrault se svými Histoires ou Contes du Temps passé neboli […]

Příběh jedné literatury

Literární kritička Eva Klíčová pojmenovává zásadní proměny české literatury od 19. století do současnosti. * [dropcap]P[/dropcap]říběh české literatury je příběhem české společnosti. Tento příběh je zároveň velmi středoevropský. Češi jako jeden z mnoha národů jazykově dominantně německé Habsburské monarchie a později Rakouska-Uherska postavili v 19. století své národní sebeuvědomění na českém jazyce a literatuře. Stejně jako vynálezci romantismu, […]