Kokemusklubi tarjoaa mahdollisuuden tulla kuulluksi

Matalan kynnyksen avomikkitapahtuma on omistettu mielenterveyteen liittyvien kokemusten jakamiselle. Särön toimittaja Tuuli Kunnas vieraili 8. joulukuuta 2022 pidetyllä Kokemusklubilla Helsingin Suvilahdessa.

Kuka kuuluu? Kuka kuuntelee? Nämä kysymykset kiteytyvät sanaleikin muodossa Kukkuu-hankkeen nimessä. Hankkeen ja mielenterveysaktivistiryhmä Koalan tuottama Kokemusklubi raivaa tilaa mielenterveysongelmista puhumiselle, muiden kuuntelemiselle ja uusille kohtaamisille.

Kokemusklubi on 1–3 kertaa vuodessa järjestettävä tapahtuma, jossa jaetaan mielenterveyteen liittyviä kokemuksia esimerkiksi lavarunouden, tanssiesitysten tai lyhyiden puheenvuorojen muodossa. Kutsuvierasesiintyjien jälkeen lavalle voi nousta kuka tahansa. Kokemuksia voi jakaa myös nimettömänä kirjoittamalla omakohtaisen tarinan tai lyhyen puheenvuoron paperille, jonka Koalan toimija lukee lavalla kirjoittajan puolesta. Kokemusklubeille on aina vapaa pääsy.

Klubin lava mahdollistaa intiimien ja vaikeidenkin kokemusten tuomisen esille. Tapahtuma voi tarjota terapeuttisen kanavan mielenterveysongelmista keskustelemiseen, ilman aiheeseen liittyvää stigmaa ja häpeää.

Klubien juontajana toimii lavarunoilija ja ilmaisutaitaja Nihkee Akka eli Jonna Nummela. Joulukuisessa Kokemusklubissa kutsuvierasesiintyjinä olivat muusikot Stims ja Karkki sekä dragtaiteilija Lady Clapback. Illan aikana kuultiin muun muassa runoutta, kanadalaisen vierailijan havaintoja Suomesta ja vanhojen Facebook-päivitysten ääneenlukua.

Spontaanisti lavalle nousseet ihmiset loivat illalle ainutlaatuisen ja rennon tunnelman. Kaiken – ihmisten, ajan, elämän – hetkellisyys palautui mieleen. Tuntui, että saattoi hengähtää.

Etymologisesti sana kokemus viittaa pyydyksen tarkistamiseen ja saaliin noutamiseen. Karjalan kielen sana kokie tarkoittaa ’ripustaa (verkko) kuivumaan; kokea verkkoa’. Kokemusklubia voisi ajatella tietynlaisena verkkona, tapahtumana, jossa kokemuksia voi tuoda julki ja yhteisesti auki perattaviksi.

Koala ja Kukkuu (Kokemus vaikuttaa) -hanke järjestävät Kokemusklubia pääosin vapaaehtoisvoimin. Kukkuu-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ja lisätä nuorten aikuisten mielenterveyteen liittyvien kertomusten näkymistä ja kuulumista yhteiskunnassa sekä kehittää eri puolilla Suomea toimiville järjestöille tarkoitettua kokemusviestinnän koulutusta. Koalan ja Kukkuun toiminnan taustalla on mielenterveysyhdistys Etappi ry, joka tuottaa asumispalveluja nuorille aikuisille pääkaupunkiseudulla.