Särön uudet vuodet: lisää tiedeyhteistyötä

Hyvää alkanutta vuotta 2020 Särön ystäville! Vuosi 2019 on ollut Särön suurta kehittymis-, kasvu- ja uusiutumisaikaa. Edistysaskelista mainittakoon seuraavat seikat:

Jäsenten määrä on kasvanut ennätykselliseen 235 ihmiseen. Jäsenistön enemmistö muodostuu kirjoittavista henkilöistä, toiseksi suurin ammattiryhmä ovat kuvataiteilijat. Tärkeimmiksi liittymisperusteiksi on mainittu tarve kuulua yhteisöön ja hakeminen Särön verkoston residensseihin.

Särö ry:n hallinnoiman, Frankfurtissa sijaitsevan Oder-residenssin suosio on kasvanut tasaiseen tahtiin, joten vapaita jaksoja joutuu hakemaan myös Särön jäsenenä hyvissä ajoin etukäteen. Yhteistyökumppaneiden hakuajoista kerrotaan kyseisten organisaatioiden omissa tiedotteissa, mutta muistutukseksi jo nyt, että WSOY:n kirjallisuussäätiön syksyn jaksojen haku on helmikuussa. Residenssin uusin yhteistyökumppani on Suomen Tieteentekijöiden Liitto.

Nyt myös eri alojen tutkijoilla on siis mahdollisuus käyttää Saksan ja Puolan rajajoella sijaitsevaa residenssiä työskentelynsä tukikohtana.

Residenssissä vierailevien suomalaisten taiteilijoiden verkostoitumisapuna toimii vuodesta 2020 alkaen Särön uusin paikallistason yhteistyökumppani, residenssin vieressä sijaitseva kulttuurikeskus Kulturmanufaktur Gerstenberg (KUMA). Matalan kynnyksen KUMA tarjoaa oman kulttuuriohjelmistonsa lisäksi lavan kirjailijoiden lukutilaisuuksia ja teatteriesityksiä varten, kokoustiloja sekä baaritiskin vapaamuotoista seurustelua varten. KUMAsta voi kysyä myös englanninkielistä kulttuuriopastusta Frankfurtissa. Särö puolestaan antaa tukea suomalaisten kirjailijavieraiden tekstinäytteiden käännättämiseen saksaksi KUMAn lukutilaisuuksia varten.

Särön julkaisutoiminta on vuonna 2020 kasvussa. Kasvu kohdistuu erityisesti tietokirjallisuuden näkyvyyden edistämiseen – etenkin Särön verkkolehdessä Verkko-Särössä. Koneen Säätiön sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston turvin tiedepainotteisen kirjallisuuden kritiikkien ja tietokirjallisuuteen nojautuvien esseiden julkaisemista lisätään. Myös kaunokirjallisuuskritiikkien määrä kasvaa. Todettakoon, että arvostelukappaleita voi lähettää Särölle myös pdf:nä!

Tieteellisen ajattelun edistäminen on yhteiskunnalliselle ja kunkin henkilökohtaiselle kehitykselle tärkeää, ja Särö haluaa olla mukana kannustamassa siihen. Helsingin Yliopiston ja Särön välisenä yhteistyönä julkaisemme vuodesta 2020 lähtien Euroopan kulttuuripopulismia ja polarisaatiota koskevia tutkimustuloksia. Taiteenteon tieteellistä perspektiiviä aiomme tulevaisuudessa valottaa parhaamme mukaan.

Särön printtilehden ilmestymisrytmi on vakiintumassa: keväällä ilmestyy yksöisnumero, syksyllä tuplanumero.

Verkko-Särö julkaisee muun aineiston ohessa kahdesti kuussa sunnuntaiesseen, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita moniulotteisesti ja kirjallisuudesta ammentaen. Särön printtilehden arkiston ikuisimmat palat näkevät päivänvalonsa myös Verkko-Särössä.

Säröä on tehty nelisentoista vuotta kutsumuksesta ja jokseenkin palkatta, taloudellisella veitsenterällä keikkuen. Koneen Säätiön Särölle myöntämän nelivuotisen rahoituksen turvin Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry voi keskittyä toimintansa ytimeen: kirjallisuuden ja tutkimuksen näkyvyyden parantamiseen, sen tuottamisen edistämiseen sekä taiteen verkoston tihentämiseen Suomen ja muun Euroopan välillä.