Ystävällinen muttei kosiskeleva, haasteellinen muttei uuvuttava

Anne Mölsä:

Aloitin joulukuun alussa Särössä projektin, jonka tarkoituksena on lehden lukijaystävällisyyden parantaminen. Projekti liittyy tiedotusopin maisteriopintoihini. Olen aloittanut työni tekemällä kaksi lukijaystävällisyyttä koskevaa kyselyä. Ensimmäinen niistä suuntautui Särön toimituksen jäsenille ja avustajille. Sain vastauksena kymmenen sähköpostia. Erään joulukuisen illan taas kulutin soittelemalla Särön tilaajille ja kyselemällä heidän näkemyksiään lehden tilasta. Illan saldona oli viisi vastaajaa.

Purin sekä toimitus- että tilaajakyselyt tänään. Pikaisen silmäilyn perusteella vaikuttaa, että toimituskunnalla ja tilaajilla on erilaisia näkemyksiä siitä, millainen lehti Särö parhaimmillaan olisi. Tilaajakyselyn otos ei ole millään tavalla kattava, mutta joitakin huomioita voi tehdä jo näin pienestä vastaajajoukosta.

Kysyin sekä säröläisiltä että tilaajilta muun muassa sitä, millaisia juttutyyppejä Särössä saisi heidän mielestään olla enemmän ja millaisia vähemmän. Moni säröläinen vastasi, että laajoja esseitä pitäisi olla lehdessä vähemmän. Viidestä tilaajasta kaksi taas kertoi pitävänsä erityisesti esseistä. Aistin ristiriitaa.

Ei ole helppoa selvittää, millaiseksi Särön tulisi muovautua, jotta lukijoiden olisi mahdollisimman hyvä olla lehtensä kanssa. Särö ei tahdo olla itsestäänselvä julkaisu, mutta missä kulkee se raja, kun lukijalta vaaditaan jo liikaa paneutumista? Tähän kysymykseen projektini etsii vastausta. Päätelmät näkyvät jollakin tavalla lehden numerossa 4/2009. Suunnitelmissa on ainakin uusi palsta, sisällysluettelouudistus sekä lisää ingressejä ja nostoja. Kehitysehdotuksia otetaan edelleen mieluusti vastaan: anne_molsa(ät)hotmail(piste)com.