Maaseudun Sivistysliitto etsii ITE-taiteilijoita Uudenmaan alueelta

Itseoppineiden taiteilijoiden tuotanto jää usein piiloon suurelta yleisöltä. Hankkeen tavoitteena on nostaa esille uusia nykykansantaiteen tekijöitä ja löytää samalla uusia matkailukohteita.

Maaseudun Sivistysliitto (MSL) etsii uudessa hankkeessaan itseoppineita taiteilijoita Uudenmaan alueelta. Itseoppineiden eli ITE-taiteilijoiden (Itse Tehty Elämä) tuotanto jää usein yleisön tavoittamattomiin. Hankkeen tavoitteena on dokumentoida ja arkistoida ITE-taiteilijoiden töitä tuleville sukupolville, myös tiedonhakupalvelu Finnaan. 

Hankkeen tarkoituksena on nostaa esille uusia nykykansantaiteen tekijöitä ja teosympäristöjä, jotka avaisivat uusia kiinnostavia kohteita myös matkailun näkökulmasta. Hankkeen kautta Uudenmaan alueen ITE-taiteilijat saavat tunnettuutta, mahdollisuuden verkostoitua, ja heitä kannustetaan yhteistyöhön yleisön ja matkailualan toimijoiden kanssa.

Pyrkimyksenä on tarjota myös alueen asukkaille mahdollisuus osallistua yhteisöllisiin toimenpiteisiin taidekohteiden hyväksi ja herättää arvostusta paikallista kulttuuria kohtaan.

Maaseudun Sivistysliitto on kartoittanut ITE-taidetta eri puolilla Suomea ja nostanut itseoppineita taiteilijoita esiin näyttelyissä, tapahtumissa ja julkaisuissa jo yli 20 vuoden ajan. 

Uudenmaan tunnetuin ITE-taidekohde on Kirkkonummen Veklahden Villa Mehu. Elis Sinistön (k. 2004) mystinen majakylä on kansainvälisen mittakaavan ITE-taidekohde. MSL uskoo löytävänsä hankkeen aikana uusia vähälle huomiolle jääneitä kohteita. 

Nyt käynnistynyt Uusimaa-hanke jatkuu vuoteen 2024 asti. ITE-taiteilijat voivat itse ilmoittautua hankkeeseen mukaan tai ehdottaa muita. Kuka tahansa voi antaa vinkin tuntemastaan tai tietämästään taiteilijasta MSL:n lomakkeella verkossa.