Vuoden tiedekynä -voittaja suosittelee hengailua kehitysvammaisten kanssa

Sonja Miettinen voitti Koneen Säätiön Vuoden tiedekynä -palkinnon, joka myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta suomenkielisestä tietokirjoittamisesta. Kehitysvammaliitossa tutkimuspäällikkönä työskentelevä Miettinen tutki ryhmäkodeissa asuvien syvästi kehitysvammaisten aikuisten kommunikaatiota hoitohenkilökunnan kanssa. Tutkijan huolena oli, että kehitysvammaisten perusoikeudet eivät toteudu nykyisellään, kun ei-kielelliseen vuorovaikutukseen ja erilaisiin olemisen tapoihin ei ole yhteisesti sovittuja käytäntöjä.

Tutkimus pohjautuu kaksi vuotta kestäneeseen etnografiseen havainnointijaksoon, jonka aikana Miettisellä oli oma roolinsa hoivakodin arjessa. Hän tarkkaili kolmen aikuisen kehitysvammaisen ei-kielellistä vuorovaikutusta ja huomasi, että ryhmäkotien ympäristöt rajaavat vammaisten mahdollisuuksia kehittää ja käyttää itselleen ominaisia kommunikaatiotapoja. Arkea ohjasivat fyysiseen hoivaan painottuvat toimet, joiden lomassa vapaalle vuorovaikutukselle ei jäänyt tilaa.

Menestyksekkäässä tutkimuksessaan Miettinen tuo esiin, miten kehitysvammaisten osallisuutta voitaisiin lisätä sallimalla uudenlaisia tapoja toteuttaa hoivaa ryhmäkodeissa. Hän ehdottaa vuorovaikutuksen keinoiksi vapaata olemista ja hengailua asukkaiden kanssa.

Artikkelin työstäminen oli jumissa pitkään, ja artikkeli ehdittiin hylätä kaksi kertaa, ennen kuin Miettinen vaihtoi kirjoituskielensä englannista suomeen. Tutkimusprosessi vapautui Miettisen ymmärrettyä, että hänen täytyi saada jäsentää aihetta omalla äidinkielellään. Vaihto suomen kieleen mahdollisti ei-kielellisen kommunikaation eri tasojen kuvaamisen, mikä palkinnon valitsijan Turo-Kimmo Lehtosen mielestä on inhimillisesti arvokasta.

”Taitavasti tehty tutkimusartikkeli ikään kuin kehystää uudenlaisen ikkunan maailmaan ja sitten avaa sen ikkunan”, totesi Lehtonen Koneen Säätiön Vuoden tiedekynä-palkintopuheessaan.

Sonja Miettisen artikkeli Syvästi kehitysvammaisen aikuisen mahdollisuudet yhteisyyden kokemiseen − Etnografinen tutkimus sosiaalisesta vuorovaikutuksesta suomalaisissa ryhmäkodeissa on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 2/2020.